200 شرکت ایرانی در بزرگترین نشست نرم افزاری اروپا حضور یافتند

200 شرکت ایرانی در بزرگترین نشست نرم افزاری اروپا حضور یافتند

در ششمین دوره این نشست که توسط Europe Business Network و FFG در اتریش و با همکاری 50 نهاد بین المللی برگزار میشود، شرکت ریتون ایران به عنوان پارتنر رسمی نشست خدمات ویژه ای را برای شرکت های ایرانی مهیا نمود تا ایرانی ها اینبار پس از میزبان به عنوان بزرگترین جامعه حرفه ای در این نشست حضور یابند.
حامیان ایرانی این نشست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات، سفارت ایران در اتریش، ستاد اقتصاد دیجیتال و اتاق بازرگانی ایران اتریش هستند و شرکت توسعه صادرات ریتون اجرای این پروژه بزرگ را در سطح کشور بر عهده دارد.

Dorsagroup

Dorsagroup

Dorsa PMIS is an integrated software solution and can be leveraged as Project-driven ERP or even Project Management Information System.
Managers use separate and stand-alone software products or datasheets to manage different stages of the project including tendering, proposing, engineering, procurement, fabrication, construction, installation, pre-commissioning and commissioning.
Dorsa unites these steps together in an integrated software which enables multiple stakeholders to work concurrently on their process territory and with different level of access on a single information system built around project management principles rather than respective processes.

Smart Land Solutions

Smart Land Solutions

SLS is a talent pool of 100+ experienced engineers that develops custom software. SLS has two platforms, cloud messaging platform and crawler that crawls the web, social media, and also audio and video files.
We are a Tehran based company that provides enterprise software development based on AI and big data. We have crafted sophisticated solutions for companies working in Financial Services, Real Estate, Media, etc.
Our services include Web Application Development, Mobile Application Development, and Enterprise Software Development. We will help companies to solve their business challenges through software in any technology area.

Rhylabs

Rhylabs

We are expert in Big Data and offer the best tailor-made solution according to our client’s needs who demands to utilize data as an engine to boost their business
If you heard about petabyte before so you should know it is not easy to handle. We are BIG DATA Analytics experts and handle your data with care. Our area of expertise is from data preparation, data management, and business intelligence.

DoctorH

DoctorH

DoctorH Diabetes, More Than An Application ( New Product )

About DoctorH Diabetes
The prevalence of diabetes and fatty liver in Iran due to lifestyle changes and insufficient nutrition information of Iranians led Dr. H to take a serious action along presenting fundamental nutrition plans to increase people’s awareness of their dietary patterns and to modify it. This will accelerate the healing process of these common diseases and until now after around 2.5 years of this group’s activity, we are evidencing a positive impact on the health of our compatriots in Iran and elsewhere in the world. Despite high dietary diversity, we were able to control diabetes by lowering the dose of insulin or reducing the dosage of oral medications through controlling their weight and modifying their diet based on nutrition science

This success made us expand our service throughout the world. In the meantime, as Germany has a higher number of people with diabetes compared to its population (about 7 million people that is 12.2 percent of the current population according to the latest World Health Organization, IDF, statistics), has caught our attention. According to the latest research by the Doctor H’s team, there is a loss of diabetes control software or a specialized diet app that besides being user friendly, is in accordance with the nation’s food culture. As a result, DoctorH Diabetes application has been designed especially for people with diabetes and in accordance with the latest scientific resources in this field following cooperation of the Nutrition and Diet Therapy Team, Prof. Saeed Hosseini, Physician and Nutritionist (PhD from UCLA) as the leader, Ghazal Zolfaqari, Senior Nutritionist as a researcher and Mojgan Taheri, nutrition specialist as assistant.
Main Focus
1. According to International Diabetes Federation, Diabetes is one of the major health and development challenges of the 21st century. No country, rich or poor, is immune to the epidemic. It is a chronic, incurable, costly , and increasing but largely preventable non-communicable disease, which is responsible for millions of deaths annually, debilitating complications, and incalculable human misery
2. Unfortunately, 425 million people have diabetes in the world and more than 58 million people in the EUR Region; by 2045 this will rise to 66.7 million. There were 7,476,800 cases of diabetes in Germany in 2017
3. In Germany diabetes prevalence is increasing due to sedentary lifestyle and misled nutrition concepts. All we are going to do is to simplify your healthy life message and to show that is fun to eat healthy and keep your weight within normal range with the aim of prevention and control diabetes and its complications.

Fanap Holding

Fanap Holding

This is Play Pod (https://playpod.ir), the first cloud gaming platform for eSports in Middle East.

In fact, Play Pod is similar to Google Stadia or Microsoft XCloud projects, yet it was developed and launched almost a year prior to these big projects. Competitive video games or upgrades to existing one are being released almost all the time. The top Esports games have millions of players online at any given time, and various competitions, tournaments and leagues are being set up all around the world. This is where Play Pod comes in, as it is a high-quality game console without the need to hardware, all the user’s need is internet. Besides, it provides leader boarding, multiplayer and matchmaking solutions. Plus, the game could be broadcasted for any user who wishes to. One of the advantages of Play Pod is the fact that it has been developed on Wolf Engine, an open source game engine, this gives the users the opportunity to customize Play Pod according to their specific needs.

Playpod-s

A hotel property management system (PMS) is defined as a platform that enables a hotel or group of hotels to manage front-office capabilities. These capabilities include reservation, housekeeping, reception, price rates, agency management, management reports, channel manager, financial transactions, cashier and point of sale (e.g. restaurant). 

Hermina is a cloud-based PMS that stores data securely on remote servers, which can be accessed through the internet; as a result, hoteliers can eliminate investment for hardware and infrastructure and can monitor hotel work processes whenever and wherever. 

By connecting to channel managers, hoteliers also can publish their availability and pricing to channels, and our dynamic pricing module helps them to set a competitive price and brings marketing agility and automation.

Hermina

Sepandar Parking Management System is a software that receives data such as photos or videos, processes them, recognizes the license plate, and issues invoices.
Spandar by calling the relative api and just by sending license plate photo or video, can automatically recognize the license plate number quickly and with high accuracy.
Automatic license plate recognition is one of the most important requirements of traffic control systems, specially control the process of entering and leaving the cars in institutions and organizations. This can facilitate the work of guards and organization staff and customers, also can induce more sense of satisfaction and contentment and gladness in them.
Sepandar parking management system has been used for electronic toll collection in freeways of Iran and it is covering 60% of traversers traffic in Iran freeways.

sepandar

Partotap Rayan

Partotap Rayan

PTR Smart Solution


Products and services:
PTR as a pioneer Solution Provider company, uses AI technology to analyze generated Big Data by smart IoT sensors and devices, and offer integrated AI capabilities such as machine learning, deep learning, voice and video analytics, to automatically identify patterns and detect anomalies.
PTR smart products, especially covers Smart City and Precision Agriculture, including platform and IoT nodes. 


Smart City:

Solutions and micro-services (Traffic Monitoring, Smart Parking, Indoor Navigation, People Counting, Deep Face Detection, Heat Map Monitoring, …). 


Precision Agriculture:

 Platform and Environmental/Covering nodes (Remote Sensing “RS”, IoT Gateway, Meteorology node, Livestock covering IoT nodes, Aquatic IoT nodes, …).

Nilram

Nilram

Nilram enterprise resource planning software (N-ERP) is a professional solution including several related and integrated software modules that supports total commercial and industrial processes of organizations, such as material and production programming (MRP I & MRP II), human resource management, financial management, sales and sales programming, purchase and purchase programming, warehouse and inventory management, quality management, technical and engineering management, and leads to an integration of tasks and processes in the organization.