200 شرکت ایرانی در بزرگترین نشست نرم افزاری اروپا حضور یافتند

در ششمین دوره این نشست که توسط Europe Business Network و FFG در اتریش و با همکاری 50 نهاد بین المللی برگزار میشود، شرکت ریتون ایران به عنوان پارتنر رسمی نشست خدمات ویژه ای را برای شرکت های ایرانی مهیا نمود تا ایرانی ها اینبار پس از میزبان به عنوان بزرگترین جامعه حرفه ای در این نشست حضور یابند.
حامیان ایرانی این نشست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات، سفارت ایران در اتریش، ستاد اقتصاد دیجیتال و اتاق بازرگانی ایران اتریش هستند و شرکت توسعه صادرات ریتون اجرای این پروژه بزرگ را در سطح کشور بر عهده دارد.