حضور در نشست‌های بین المللی مستلزم آن است که تصویری مناسب از سازمان و محصول در اختیار طرف مقابل قرار داده شود.
بخشی از این تصویر به پشتوانه محتوای حرفه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود شکل می‌گیرد.
در این وبینار آقای دکتر عماد قائنی مدیر عامل شرکت مشاوره مدیریت ایلیا و مدیر سابق توانمندسازی شرکت توسعه صادرات ریتون، به مرور اصول اولیه تولید محتوای هدفمند و اثربخش می‌پردازد.
این وبینار در حاشیه دو نشست Software Days 21 و نشست ایران – اوراسیا برگزار می‌شود و حضور در آن برای شرکت‌های ثبت نام نموده در این دو نشست رایگان است.

زمان باقی‌مانده تا شروع کارگاه