تجربه نشست‌های تجاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی و تعاملی که با شرکت‌ها وجود دارد نشان می‌دهد، عدم پاسخگویی طرف مقابل دغدغه اکثر شرکت‌های حاضر در نشست ها است.

بنابراین بر آن شدیم تا در یک کارگاه اشتراک تجربه ضمن در اختیار قرار دادن تجربیات خود با شرکت‌ها، از تجربیات سایر شرکت‌ها هم در این زمینه استفاده کنیم.

این نشست 90 دقیقه ای، راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه 17 فروردین ماه برگزار خواهد شد و برای حضور در آن نیاز به ثبت نام نیست.

کافی است در ساعت مقرر با اتصال به همین صفحه، روی لینک ورود به جلسه کلیک نمایید.