خدمات تکمیلی نشست (غیر رایگان)

تمامی خدمات عمومی نشست به اضافه:
• بررسی اختصاصی محتوای شرکت و ارایه راهکارهای بهبود برای حضور موثرتر در نشست
• آماده‌سازی شخص مذاکره کننده برای ارایه بهتر به زبان انگلیسی در نشست
• امکان برگزاری نامحدود جلسه برای هر شرکت (هر نفر از مدیران شرکت حداکثر 35 جلسه)
• مترجم همزمان فارسی – انگلیسی برای جلسات B2B (پوشش 80% ی)

نحوه ثبت نام:
لازم است شرکت‌های علاقمند پس از تکمیل فرم ثبت نام، مبلغ 35.000.000 ريال (9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود) به حساب شماره IR680120000000008938294150 یا به شماره کارت 6104337324683539 به نام “شرکت توسعه صادارت و تبادل فناوری ریتون” واریز نماید و رسید آن را به آدرس ایمیل events@rhyton.de ارسال نماید.
لازم به ذکر است هزینه اعلام شده تا تاریخ پانزدهم اردیبهشت 1400 (1400/02/15) معتبر است و ثبت‌نام پس از این تاریخ تا روز برگزاری نشست، شامل 20 درصد افزایش مبلغ (42.000.000 ریال) خواهد بود. پس از ثبت نام، امکان حضور شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خدمات تکمیلی پس از نشست (غیر رایگان)

• یک ماه پشتیبانی مشاوره در مذاکره و تنظیم پیشنهاد، با شرکت هایی که جلسه برگزار شده است
• یک ماه مترجم همزمان جلسات تکمیلی با شرکت هایی که جلسه برگزار شده است
• در اختیار قرار دادن زیرساخت برگزاری جلسه آنلاین
• حضور نفر ریتون در جلسات تکمیلی برای تسهیل در مذاکره (در صورت تمایل)

نحوه ثبت نام:
توجه: 60 درصد از هزینه این خدمت طبق دستور العمل حمایت از فعالیت های بازاریابی خارجی موضوع بند 4 ماده 4 آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حوزه صادرات پس از پرداخت، قابلیت پیگیری و دریافت از معاونت علمی ریاست جمهوری را دارد.
لازم است شرکت‌های علاقمند پس از تکمیل فرم ثبت نام، مبلغ 70.000.000 ريال (مبلغ 6.300.000 ريال به عنوان 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود) به حساب شماره IR680120000000008938294150 یا به شماره کارت 6104337324683539 به نام “شرکت توسعه صادارت و تبادل فناوری ریتون” واریز نماید و رسید آن را به آدرس ایمیل events@rhyton.de ارسال نماید

ثبت نام