ارمنستان یکی از کشورهای منطقه است که در سالهای گذشته برنامه ریزی گسترده‌ای در معرفی خود به عنوان یکی از کشورهای مناسب برای اخذ پروژه‌های نرم‌افزاری نموده است.
نرخ پایین حقوق و دستمزد در این کشور، تسلط به زبان انگلیسی، وجود نیروی انسانی متخصص جوان، و حضور ارامنه در سایر کشورها به خصوص آمریکا موجب موفقیت این برنامه‌ها شد به گونه‌ای که در حال حاضر این کشور 3 میلیون نفره، با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه است.
در چنین شرایطی با توجه به اشتراکات فرهنگی و تسهیل‌گری سیاسی، اقبال خوبی برای ارایه خدمات نیروی انسانی در حوزه‌های برنامه‌نویسی توسط برنامه‌نویسان ایرانی به ارمنستان وجود دارد. در این مستند سعی شده است با بررسی شرایط کار در ارمنستان، اطلاعات واقع‌بینانه جهت ارایه پیشنهاد مناسب توسط شرکت‌های ایرانی عرضه شود.

با تکمیل اطلاعات زیر می‌توانید گزارش را دانلود کنید.